Naskoolsentrum

Naskoolsentrum

Die nasorgdiens staan vanaf 2017 bekend as ‘n NASKOOLSENTRUM. Die hoof is me. Sharon de Vries. Sy word bygestaan deur agt toesighouers.

Die naskoolsentrum begin onmiddellik nadat die skool vir gr. R om 12:30 sluit. Die leerlinge word in graadgroepe verdeel en elke groep het hul eie lokaal waar huiswerk gedoen word en algemene toesig plaasvind. Die leerlinge het tye vir huiswerkvoltooiing asook vir ontspanning en skakel ook ten volle by die skool se sportprogram in.

Ligte, gebalanseerde voedsame etes word in die middag voorsien. Naskoolleerlinge wat in sportspanne speel, ontvang ‘n kospakkie op wedstryddae.

‘n Naskoolkantoor is in die voormalige musiekvleuel van die skool ingerig. Toegang tot die kantoor is by die deur wat na Van der Stelstraat wys.

Toegang tot die skoolterrein, vir die afhaal van naskoolleerlinge, is vanaf Van der Stelstraat by die klein hekkie (oostekant van skool), en nie meer in Cornwellstraat by die draaihek (westekant van skool) nie. Na 15:30 is dit die enigste toegang tot die skoolgrond.

‘n Voorskoolsorg in die skool, vanaf 06:15 tot 07:30 en ná die naskoolsentrum gesluit het vanaf 17:30, is ook onder
goedgekeurde privaattoesig beskikbaar.

Kontak me. De Vries in noodgevalle en per SMS by 0834465070 insake die naskoolsentrum.
Kontak me. Elmarie Visser by 084 806 3631 insake die voorskoolsorg.

Me. Sharon de Vries
Hoof: Naskoolsentrum

Me. Petra Gustafson
Naskoolsentrum: Skakelonderwyser

Me. Antoinette Buckley
Naskoolsentrum: Toesighouer

Me. Sanabra Moos
Naskoolsentrum: Toesighouer

Me. Marietjie Fourie
Naskoolsentrum: Toesighouer

Me. Erika Rowbotham
Naskoolsentrum: Toesighouer

Me. Christelle Piick
Naskoolsentrum: Toesighouer

Me. Elmarie Visser
Naskoolsentrum: Toesighouer

Me. Leatitia Nel
Naskoolsentrum: Toesighouer

Kontak Ons

Tel. 021 948 3654
Faks. 021 949 2087
E-pos: lbnoord@bnprim.co.za

Adres

Van der Stelstraat
Bellville
7539

Web Design by iPlay-Media