Laerskool Bellville-Noord Toelating

2023

Aansoeke vir Gr R–7 vir 2023 word deur die Wes-Kaapse Onderwys Departement (WKOD) behartig en open op 14 Maart 2022. Laat aansoeke vir 2023 kan by die skakel hieronder ingedien word, maar mag eers verwerk word na die WKOD aansoeke verwerk is. Ouers kan spoedig terugvoer verwag.

Indien u aan ons skool se Toelatingsbeleid (kliek hier vir aflaai van pdf) voldoen en ‘n aansoek wil indien, volg die oranje knoppies regs. Indien Laerskool Bellville-Noord u eerste keuse as skool vir u kind/ers is, MOET U DIT OP DIE WKOD-VORM AS SODANIG AANDUI. Dit sal u aansoek vir toelating tot Laerskool Bellville-Noord bevoordeel. No English applications available as the language of teaching and communication is Afrikaans.

Vergewis uself ook van die skool se onderskeie Beleide.