Naskoolsentrum

Naskoolsentrum

Die nasorgdiens staan vanaf 2017 bekend as ‘n NASKOOLSENTRUM. Die hoof is me. Sharon de Vries. Sy word bygestaan deur agt toesighouers.

Die naskoolsentrum begin onmiddellik nadat die skool vir gr. R om 12:30 sluit. Die leerlinge word in graadgroepe verdeel en elke groep het hul eie lokaal waar huiswerk gedoen word en algemene toesig plaasvind. Die leerlinge het tye vir huiswerkvoltooiing asook vir ontspanning en skakel ook ten volle by die skool se sportprogram in. ‘n Voorskoolsorg is in 2018 begin en is vanaf 06:00 tot 07:30 beskikbaar.

Ligte, gebalanseerde voedsame etes word in die middag voorsien. Naskoolleerlinge wat in sportspanne speel, ontvang ‘n kospakkie op wedstryddae.

Die naskoolkantoor is in die voormalige musiekvleuel van die skool ingerig. Toegang tot die kantoor is by die deur wat na Van der Stelstraat wys. Kontak me. De Vries in noodgevalle en per SMS by 076 465 8526 insake die naskoolsentrum én voorskoolsorg. U kan haar ook e-pos by devriess@bnprim.co.za. Die naskoolsentrum het geen fakslyn nie.

Toegang tot die skoolterrein, vir die afhaal van naskoolleerlinge, is vanaf Van der Stelstraat by die klein hekkie (oostekant van skool), en nie meer in Cornwellstraat by die draaihek (westekant van skool) nie. Na 15:30 is dit die enigste toegang tot die skoolgrond.

Me. Sharon de Vries
Hoof: Naskoolsentrum

Me. Marietjie Fourie
Toesighouer

Me. Leatitia Nel
Toesighouer

Me. Erika Rowbotham
Toesighouer

Me. Chanél Smith
Toesighouer

Me. Juanita Hall
Toesighouer / Voorskoolsorg

Me. Maria Pieters
Toesighouer

Me. Estelle Basson
Skakelonderwyser

Me. Madelein Grove
Toesighouer

Me. Chantel Badenhorst
Toesighouer

Me. Delicia Smith
Kok

Naskoolpersoneel

Kontak Ons

Tel. 021 948 3654
Faks. 021 949 2087
E-pos: lbnoord@bnprim.co.za

Adres

Van der Stelstraat
Bellville
7539

Web Design by iPlay-Media