UIT DIE KANTOOR

Van ons Skoolhoof, Mnr. Mostert

Hartelik welkom op die webwerf van Bellville-Noord, die omgee-skool met ‘n plattelandse hart. Ons hoop u vind dié besoek insiggewend en ‘n aangename ervaring.

Ons is ‘n waardegedrewe, klein tot medium grootte, Afrikaanse skool met ‘n personeelkorps wat waarlik vir ons kinders omgee. Hierdie personeel streef ook daarna om ‘n gedissiplineerde en doelgerigte skoolomgewing te vestig wat toegewyd is aan die verbetering en voldoening van kwaliteit leerprosesse.

Ondanks ons grootte presteer ons kinders puik op talle gebiede. Dit sluit sport asook kultuur in. Wanneer ons gereeld teen veel groter skole moet meeding, deins ons geensins terug nie, en moet ons nooit onderskat word nie.

Ons leerlinge word aangemoedig om betrokke te wees by alles wat die skool bied en ons ondersteun werklik dié wat hierdie geleenthede aangryp. Ons ondersteun egter ook ons leerlinge waar hul betrokke is by ander buitemuurse aktiwiteite in sport sowel as op kultuurgebied.

Ons ouerkorps (asook voogde), kan ook op vele terreine inskakel en hul betrokkenheid laat geld by onder andere ons aktiewe OOV (Ouer-en-onderwysersvereniging), asook die informele “Brounies”-sportspan.

Dankie vir u besoek en mag u ‘n wonderlike en geseënde jaar verder beleef.

Weereens welkom.

ONS VISIE

Ons gee om vir elke individu se unieke potensiaal. Ons wil ‘n skool wees waar leerlinge gelukkig is.

ONS MISSIE

Ons streef daarna om ons leerlinge tot gebalanseerde en verantwoordelike mense te ontwikkel in diens van hul medemens én Suid-Afrika. Dit geskied deur toepaslike en sinvolle kwaliteitonderrig.

Ons poog om dit, in vennootskap met die ouer, met deernis te doen sodat ons leerlinge hulle volle potensiaal kan bereik

MEER OOR ONSSELF

Bellville-Noord staan bekend as ‘n plattelandse skool in ‘n stadsomgewing. Bellville-Noord is amptelik geopen in Januarie 1950 met 68 leerlinge en drie onderwysers. Mej. C.M. Lochner was die heel eerste skoolhoof. Die skoollied is in 1966 geskryf deur mev. M. De Vos en deur Rosa Nepgen getoonset. Sedert daardie klein begin het die skool oor die jare gegroei tot ‘n medium-grootte Afrikaanse skool met ongeveer 540 leerlinge.

Ons skoolgebou is in 2020 opgeknap deur die Departement Openbare Werke nadat ons vir etlike jare self ons geboue, asook sportfasiliteite, opgegradeer en in ‘n goeie toestand gehou het. 2020 se opknapping sluit onder andere die oorskakeling vanaf buis- en gewone ligte na kragbesparende LED-ligte binne en buite die gebou in. Ons badkamers is ook heeltemal vernuwe. Verdere opknapping sluit ook in die vervanging van buite- én saaldeure, vensters, herseël van die “nuwe” deel se dak en versterking van die ou deel se dakstrukture. Ons het self deur die jare afdakke tot voordeel van ons leerders opgerig vir warm somersdae, asook reëndae. Dié afdakke word ook deur die OOV gebruik vir fondsinsamelingfunksies soos benodig. Die netbalbane word ook stelselmatig vernuwe.

Ons Groentjiesklub is ook besig met ‘n langtermyn vergroening- en verfraaiingsaksie van dele van die skool dmv. wynvate met plante in wat strategies geplaas word.

‘n Didaktiese klaskamer word ook vanaf 2021 in gebruik geneem wat ingerig sal wees om veral ons grondslagfase  te ondersteun. Ouer leerlinge sal wel ook hierby kan baat indien die individuele omstandighede dit toelaat of noodsaak.

Twee goed toegeruste graad R-klasse word deur gekwalifiseerde onderwysers en ‘n assistent behartig. Ons poog om ons getal per klas (graad 1 tot 3) so klein as moontlik te hou indien dit finansieel haalbaar is. Ons het tans drie graad 1-klasse en vanaf graad 2 het ons twee klasse in elke graadgroep.  In graad 7 wissel ons al om die nuwe jaar tussen gemengde klasse en aparte seuns- en dogtersklasse, na gelang van die getalle en veral die dinamiek in daardie jaargroep.

Basiese rekenaarklasse word aangebied vir graad 2 en 3 en vanaf graad 4 tot 7 word al meer op kodering gefokus. Die rekenaarsentrum beskik oor meer as 30 moderne rekenaars waarop verskeie opvoedkundige programme gelaai is. Alle rekenaars is aan die internet gekoppel, asook dié in die klaskamers. Al die senior klasse het ook interaktiewe witborde en meegaande projektors en ons is stelselmatig besig om dit uit te brei na ander klasse ook soos fondse beskikbaar is.

Bedieningsarea

Bellair, Bloemhof, Blommendal, Blomtuin, Bo-Oakdale, Chrismar , De la Haye, Groenvallei, La Rochelle, Oakdale, Oakglen, Vredenberg. Ons het egter ook leerders uit die groter Brackenfell/Durbanville-area. 

Kampe & Uitstappies

Ons beperk uitstappies heeltemal en probeer eerder persone en/of groepe na die skool bring vir demonstrasies of aanbiedings vir die hele skool, fase of graadgroep.  Storieskip is een van dié groepe wat jaarliks ‘n draai by die skool maak tot vermaak en opvoeding van die hele skool.  Ons het ook al slangvertonings en interessante wetenskaplike eksperimente meegemaak

Die graad 7-leerlinge gaan jaarliks op ‘n kort oorslaapkamp. Kampterreine waar hul al gekampeer het, sluit in Waterval (Tulbagh), Kopbeenskloof Plaas (Touwsrivier) en High Africa (Worcester).

Ons leerlingraadslede gaan ook elke jaar (voor die skooljaar begin) op ‘n kort opleidingskamp, onder leiding van hul mentor-onderwysers, mnr. Jacques Viviers en me. Michelle McCarthy.

Mnr. Corné Lötter is klubleier by die Groentjiesklub. Hy word bygestaan en afwisselend vergesel tydens kampe en daguitstappies deur me. Erika Rowbotham (onder-klubleier) asook ‘n hele paar ander dames op die personeel.

Dié buitelugklub vir graad 3 tot 7’s is aktief besig met klubkampe (hoofsaaklik kwartaal 1 en 4) en naweekuitstappies (heeljaar). Ons skakel ook gereeld in by uitstappies en/of kampe wat deur die multikulturele Annie Brandklub gereël word in samewerking van ‘n hele aantal laerskole in die skiereiland en soms ook die omliggende platteland. Daar is soms geleenthede waar die klublede se ouers hierdie uitstappies kan meemaak.

Snoepie

Ons snoepie was die afgelope paar jaar deur die skool self beheer. Weens personeelskuiwe word dit sedert April 2019 weer op kontrakbasis uitverhuur.

Marinda Traut is die suksesvolle aansoeker wat deur die snoepiekomitee gekeur was. Mev. Traut is al lank in die spysenierings- en voedselvoorsieningsbedryf en het ook haar eie tuisnywerheidswinkel vir etlike jare bedryf. Kontak haar by 083 461 0384.

SKOOLLIED

Bellville-Noord wanneer ons saam is
wil ons altyd sing van jou
en met trots dra ons jou kleure
aan jou naam is ons getrou.
In ons werk is ons gelukkig,
dis ‘n lus om hier te leer.
‘n Genot om tot jou glorie
op die sportveld te presteer,
en hier bind ons vriendskapsbande
wat ons deur die jare hou.
Bellville-Noord, trou aan ons leuse,
Ja, met vreugde wil ons bou.

Website
Visitors:

42733

Kontak Ons

Tel. 021 948 3654
Faks. 021 949 2087
E-pos: lbnoord@bnprim.co.za

Adres

Van der Stelstraat
Bellville
7539

Web Design by iPlay-Media